The clinical presentation, surgical treatment, and postoperative results of the inferior rectus eye muscle trauma due to a severe sword injury

doi: 10.55342/szemhungarica.2023.160.4.193

Casuistry


Summary

Aims: To describe the clinical appearance and treatment of an isolated inferior rectus eye muscle injury through a case report.
Case report: After a cut injury, a young male patient immediately experienced diplopia without visual impairment. The surgery was performed on the day following the trauma. During the intervention, a partial tear of the inferior rectus muscle was detected. After the reconstruction, a parallel eye position was observed, and the patient became complaint-free.
Conclusions: Traumatic eye muscle injuries can be very diverse. Reconstructive surgical procedures for them are often a challenging task. Isolated eye muscle injuries occurs rarely. It is essential to perform the surgery as soon as possible for a favourable prognosis.

ISSUE: Szemészet 2023; 160. évfolyam, 4. szám, 193–197.

Összefoglaló

Célkitűzés: Izolált alsó egyenes szemizomsérülés megjelenésének és kezelésének ismertetése eseten keresztül.
Esetismertetés: Fiatal férfibeteg vágott sérülést követően azonnal kettősképet észlelt, látásromlás nélkül. Sérülés másnapján elvégzett műtét során az alsó egyenes szemizom részleges szakadását lehetett megfigyelni. Műtéti rekonstrukciót követően szemállás párhuzamos volt, a beteg panaszmentessé vált.
Következtetések: Traumás szemizomsérülések nagyon változatosak lehetnek. Ellátásuk sokszor kihívást jelentő feladat. Izolált szemizomsérülés ritkán fordul elő. Fontos a műtét mihamarabbi elvégzése a kedvező prognózishoz.

Keywords

eye muscle injury, inferior rectus muscle, reconstructive surgery

Kulcsszavak

szemizomsérülés, alsó egyenes szemizom, rekonstrukciós műtét

Bevezetés

A szemsérülés, mint olyan, viszonylag gyakori probléma, amely miatt a betegek szemészhez fordulnak (1, 2). Ezek nagyon változatos megjelenésűek, egyrészt lehetnek kisebb klinikai jelentőségűek és jó prognózisúak (szerencsére ezek fordulnak elő nagyobb számban), míg mások sokkal súlyosabbak és komplex konzervatív és/vagy sebészeti kezelést igényelnek. A klinikai kimenetel nem mindig jelezhető előre. A szemsérülések gyakori okai a vakságnak és a látásromlásnak a munkaképes-korú lakosság körében (USA 4%, fejlődő országokban 5%) (3, 4). Epidemiológiai tanulmányok az Egyesült Államokban az Egyesült Államok Szemsérülési Nyilvántartásának (USEIR), valamint Magyarországon (Hungarian Eye Injury Register – HEIR) adatai alapján azt mutatják, hogy a 30 év alatti férfiak különösen fokozottan ki vannak téve az ilyen sérüléseknek (60% az USA-ban és 52% Magyarországon) (1).
A szemsérülések legteljesebb módon a BETTS-rendszer szerint osztályozhatók. Ez a rendszer az áthatoló és tompa szemsérülések osztályozására szolgál, így nem írja le pontosan azt a helyzetet, amelyben az extraocularis izmok megsérülnek. A külső szemizmok sérülései általában súlyos szemgolyósérülésekhez társulnak (5), de nagyon ritkán találunk az irodalomban olyan eseteket, amikor csak a külső szemizmok, izoláltan érintettek. Mivel kevés klinikai adat keletkezik ilyen izolált sérülésekről, ezért ismertetünk egy saját esetet, amelyet klinikánkon akutan láttunk el.

Esetismertetés

Egészséges 22 éves férfi páciens, anamnézisében releváns szemészeti vagy általános betegség nélkül, jelentkezett a Semmelweis Egyetem Szemészeti Klinikáján 1 nappal a sérülését követően. Kaszkadőrképzés során a bal szeme párbajtőrrel sérült, ezt követően a bal szem hirtelen rendellenes állását és kettősképet észlelt, látásromlás nélkül. Vizsgálata során mindkét szemen a látóélesség korrekció nélkül teljes volt. Érintett szemen szemhéj-hae­matomán túl, egyéb szemhéjsérülés nem látszott, alul kötőhártya-suffusio volt észlelhető vágott kötőhártyasebbel, sclerasérülésre utaló jel nem volt. Szemfenéki eltérése nem volt.
Bal szem egyenes előretekintés mellett hipertrófiában volt. Szemmozgások vizsgálata során a bal szem vertikális irányban elmaradt, horizontális irányba szabadok voltak a szemmozgások, lefelé tekintéskor a bal szem csak minimálisan mozdult (1. A ábra).

1. A ábra: Műtét előtti állapot; B: Műtét utáni állapot 1 hetes kontroll során

Orbita CT-vizsgálata intraocularis és intraorbitális eltérést nem igazolt.
MR-vizsgálata során, a bal oldalon az alsó egyenes izom kifejezetten ödémás volt, környezete diszkréten beszűrt. Szakadásra utaló egyértelmű eltérés nem volt látható, ám a tapadásnál részleges szakadást nem lehetett biztonsággal kizárni.
Sérülést követő második napon általános anesztéziában feltárást és rekonstrukciós műtétet végeztünk. A beavatkozás során a meglévő alsó kötőhártyasebet megnagyobbítottuk, a posztszeptális intraorbitális részen a haematomás területet feltártuk, az alsó egyenes izom maradványát felkerestük. Az alsó egyenes izom felpreparálását követően az MR-vizsgálat által is felvetett részleges szakadás igazolódott, az izom tapadásától körülbelül 1 mm-re. A leszakadt részt az eredeti ínléchez varrtuk (2. ábra).

2. ábra: Intraoperatív felvétel. A képen az alsó egyenes szemizom részleges szakadása látható

1 hónappal későbbi kontrollvizsgálata során a beteg panaszai jelentősen javultak. Egyenes előretekintéskor csaknem párhuzamos szemállást észleltünk, lefelé tekintéskor nem jelentkezett vertikális eltérés vagy kettős kép. Bal szem felfelé tekintéskor maradt el minimálisan (3. ábra).

3. ábra: Hess-ernyő vizsgálat 1 hónapos kontroll során. Felfelé tekintéskor maradt vissza minimális kettős kép

 

Megbeszélés

Traumás kancsalság kialakulhat egyrészt a supranuclearis struktúrák, másrészt a szemizmokat innerváló idegek magjainak vagy a magból eredő idegrostok sérülése miatt, illetve az extraocularis szemizmok sérülése miatt is. A szemizmok sérülésének a következő mechanizmusai ismertek: kialakulhat az orbita falának törése, az izom zúzódása és az izom szakadása következtében vagy iatrogén módon.
A szemizomsérülések között a leg­gyakoribb a belső egyenes izom érintettsége, ezt követi gyakoriságban az alsó egyenes izom (6). Az egyenes szemizmok gyakoribb sérülésének magyarázata, hogy anatómiailag kevésbé védettek, az alsó egyenes izom különösképpen sebezhető szemhéjzáráskor, amikor a szemgolyó a Bell-jelenség miatt felfelé mozdul (7, 8).
Az alsó egyenes szemizom sérülése szemhéj-, szemgolyósérülés nélkül, orbitatörés hiányában ritka. Fontos az alapos anamnézisfelvétel (9).
A szemizomsérülések ellátása kihívást jelentő feladat, előfordulhat, hogy a beteg egyéb, nem szemet érintő, súlyos sérülései miatt csak később kerül a fenti probléma felfedezésére, ami a műtét sikeres kimenetelét ronthatja.
Csonttöréssel nem járó orbitatrauma esetében is nagyon fontos a szemmozgások vizsgálata. A szemmozgások megítélését nehezíti, hogy nem csupán az izmok sérülése, de akár a különböző tekintési irányokba fellépő fájdalom is okozhatja, hogy beszűkülést észlelünk a szemmozgásokban. A Cover-tesztet befolyásolhatja sérülés következtében kialakult látóélesség-csökkenés, látótérkiesés, ami zavarja a megfelelő fixációt (10).
Klinikai képen túl az orbita CT-, MR-vizsgálat segítség a sérülés lokalizálásában és a súlyosság megállapításában (11).
CT-vizsgálat orbitatörés, idegen test gyanúja esetén szükséges. MRI pontosabb képet ad a lágyrészekről, szemizmok helyzetéről (12). Esetünkben is az MRI-vizsgálat eredménye vetette fel nagy valószínűséggel az alsó egyenes szemizom érintettségét.
Fontos kizárni, hogy valóban nincs-e szemgolyót érintő sérülés, ugyanis izolált traumás szemizomsérülések ritkák.
Egy 2019-es Journal of Ophthalmology-ban megjelent tanulmány a sérült izom minél korábbi helyreállítását hangsúlyozza, az általuk bemutatott 2 esetnél, a sérülést követő második napon, illetve a sérülés napján, majd 8 nap múlva történt korrekciós műtét. Fenti esetekben a műtétet követően a betegek panaszai megszűntek, normál szemmozgások, párhuzamos szemállás volt észlelhető (7). A mi betegünknél is a sérülés másnapján történt a rekonstrukciós műtét.
Ugyanakkor egy az American Journal of Ophthalmology-ban megjelent cikk egy 13 éves leány esetét mutatja be alsó egyenes szemizomsérüléssel, amelyet 3 hónappal a baleset után operáltak meg, a műtétet követő 2 hónapos kontrollvizsgálat során a szemmozgások szabadok voltak, jó sztereolátása volt és csak távoli lefelé tekintéskor volt kettős képe (6).

Következtetések

Traumás izomszakadás műtéti megoldása bonyolult feladat. A cél a posztoperatív jó fúziós képesség elérése primer pozícióban és lehetőség szerint lefelé tekintéskor, illetve a megfelelő kozmetikai végeredmény. Abban az esetben, ha felmerül ilyen sérülés gyanúja, szükséges orbita CT-, illetve orbita MR-vizsgálat a sérült izom identifikálására, illetve minél előbbi műtéti rekonstrukció (14).
A műtét időzítése azért is fontos, mert a leszakadt egyenes izom, aminek megszűnik a kapcsolata a sclerával, lehetséges, hogy a Tenon-résen keresztül visszahúzódik az orbitába és ez megnehezíti vagy ellehetetleníti az izom felkutatását. A korai operáció mellett szól, hogy hegesedés miatt ne jöjjön létre szignifikáns kontrakció a sérült izomban, vagy akár az antagonistájában. Mindössze 2 hét is elegendő, hogy másodlagos kontrakció alakuljon ki az antagonista szemizomban (13). Az izomsérülésekkel foglalkozó cikkek legkésőbb 7-10 nappal a sérülést követően javasolják a rekonstrukciós beavatkozást (15).

Nyilatkozat

A szerzők kijelentik, hogy speciális esetet ismertető közleményük megírásával kapcsolatban nem áll fenn velük szemben pénzügyi vagy egyéb lényeges összeütközés, összeférhetetlenségi ok, amely befolyásolhatja a közleményben bemutatott eredményeket, az abból levont következtetéseket vagy azok értelmezését.

Irodalom

1. Kuhn F, et al. (Epidemiology of severe eye injuries. United States Eye Injury Registry (USEIR) and Hungarian Eye Injury Registry (HEIR)). Ophthalmologe 1998; 95(5): 332–343.
https://doi.org/10.1007/s003470050282
2. May DR, et al. The epidemiology of serious eye injuries from the United States Eye Injury Registry. Graefes Arch Clin Exp Ophthalmol 2000; 238(2): 153–157.
https://doi.org/10.1007/pl00007884
3. Négrel AD, Thylefors B. The global impact of eye injuries. Ophthalmic Epidemiol 1998; 5(3): 143–169.
https://doi.org/10.1076/opep.5.3.143.8364
4. Thylefors B, et al. Global data on blindness. Bull World Health Organ 1995; 73(1): 15–121.
5. Nagy Z, Varga E. Traumás eredetű evulsio nervi optici posterior és anterior egy-egy esete. Szemészet 1993; 130: 247–251.
6. Helveston EM, Grossman RD. Extraocular Muscle Lacerations. American Journal of Ophthalmology 1976; 81(6): 754–760.
https://doi.org/10.1016/0002-9394(76)90358-5
7. Zuo X, et al. Surgical repair of traumatic isolated inferior rectus muscle avulsion. European Journal of Ophthalmology 2019; 29(1): 106–109.
https://doi.org/10.1177/1120672118769780
8. Tomasetti P, Metzler P, Jacobsen C. Isolated inferior rectus muscle rupture after blunt orbital trauma. Journal of Surgical Case Reports 2013. 2013(9): rjt076.
https://doi.org/10.1093/jscr/rjt076.
9. Batra R, Gao A, Shun-Shin GA. The management of traumatic isolated inferior rectus rupture. Strabismus 2012; 20(3): 105–108.
https://doi.org/10.3109/09273972.2012.680228
10. Henson KJ. Diagnostic Tools in the Evaluation of Strabismus Secondary to Trauma. American Orthoptic Journal 2004; 54(1): 2–6.
https://doi.org/10.4103/0974-9233.159732
11. Çağatay HH, et al. Isolated rectus muscle rupture following trauma. Nepal J Ophthalmol 2015; 7(14): 182–185.
https://doi.org/10.3126/nepjoph.v7i2.14976
12. Imrie FR, et al. Surveillance of intraocular foreign bodies in the UK. Eye (Lond) 2008; 22(9): 1141–1147.
https://doi.org/10.1038/sj.eye.6702868
13. Chen J, et al. Isolated Total Rupture of Extraocular Muscles. Medicine (Baltimore) 2015; 94(39): e1351.
https://doi.org/10.1097/MD.0000000000001351
14. Mukherjee B, et al. Iatrogenic Injury to Medial Rectus After Endoscopic Sinus Surgery. Indian J Otolaryngol Head Neck Surg 2015; 67(4): 394–402.
https://doi.org/10.1007/s12070-015-0887-7
15. Murray AND. Slipped and lost muscles and other tales of the unexpected. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus (JAAPOS) 1998; 2(3): 133–143.
https://doi.org/10.1016/s1091-8531(98)90003-9