Eight years in the Board of the European Society of Ophthalmology.

doi: 10.55342/szemhungarica.2022.159.1.12

Report


Summary

The author reports on his eight years of work in the Board of the European Ophthalmological Society. In addition to representing the Hungarian Ophthalmological Society, his main achievements are the organization and operation of the SOE Pilot Committee for Public Eye Health, which has achieved breakthroughs and new results in a number of areas: the European Regional WHO Workshop, European data collections on blindness prevention, vision rehabilitation and firework eye injuries, organization of symposia and sessions on eye health, and development and publication of guidelines on blindness prevention and management of myopia.

ISSUE: Szemészet 159. évfolyam, 2022; 1. szám –15.

Összefoglaló

A szerző az Európai Szemorvostársaság (SOE) vezetőségében végzett nyolcéves munkájáról számol be. Legfontosabb eredményei, a Magyar Szemorvostársaság képviseletén túl, a SOE Pilot Committee for Public Eye Health munkabizottság megszervezése és működtetése, amely számos területen ért el áttörést és új eredményeket: Európai Regionális WHO Munkaértekezlet megtartása, európai adatgyűjtések a vakságmegelőzés és látásrehabilitáció kapcsán végzett tevékenységekről valamint a tűzijáték okozta szemsérülésekről, szimpóziumok és ülések szervezése a szem-egészség témakörében, valamint irányelvek kidolgozása és publikálása a vakságmegelőzés és a myopia kezelése témákban.

Keywords

European Society of Ophthalmology, Hungarian Ophthalmological Society, blindness prevention, vision rehabilitation, myopia, firework eye injuries

Kulcsszavak

Európai Szemorvostársaság, Magyar Szemorvostársaság, vakságmegelőzés, látásrehabilitáció, myopia, tűzijáték-szemsérülések

Jelen írásomban az Európai Szemorvostársaság vezetőségében (SOE Board) eltöltött nyolc év során végzett tevékenységemről adok rövid összefoglalót. A társaság hivatalos neve: European Society of Ophthalmology, de nevének elterjedten használt rövidítése, SOE, az eredeti latin megnevezésre utal: Societas Ophthalmologica Europaea. A társaság vezetősége 44 európai nemzeti Szem­orvostársaság képviselőjéből áll (1. ábra). Ezen kívül munkájában, szavazati jog nélkül, részt vesznek még társult és tiszteletbeli tagok is. A SOE fő tevékenységei: a kétévente megrendezett SOE Kongresszus, a szemész szakemberképzés támogatása (SOE Educational Grants), szemészeti vezetőképzés (EuLDP: European Leadership Development Program), valamint a fiatal szemészek munkájának támogatása a SOE Young Ophthalmologists (SOE YO) munkacsoport keretében. A SOE rendszeresen megjelenik saját szekciók tartásával nemzeti és regionális kongresszusokon is (2. ábra). A SOE munkájáról és programjairól bővebben a társaság honlapján lehet olvasni: https://soevision.org/

1. ábra: SOE Board (SOE kongresszus 2014, Bécs). Az első sorban középén Stefan Seregard (elnök), tőle balra Thomas Fenech (főtitkár), és jobbra Jan Tjeerd de Faber (későbbi elnök), valamint a hátsó sorban balról a szélen Wagih Aclimandos (jelenlegi elnök) látható
2. ábra: A SOE szekció előadói a Román Szemorvostársaság és a SEEOS közös kongresszusán 2014-ben Bukarestben. Balról jobbra: Marko Hawlina, Németh János, Stefan Seregard (SOE elnök), Stratos Gotzaridis, David Keegan, Mircea Vasile Filip, Cesare Forlini

Kivételes alkalom és lehetőség volt számomra, hogy nyolc éven át képviselhettem a Magyar Szemorvostársaságot a SOE Board-ban. Ez a nyolc év igazán érdekes és inspiráló volt Stefan Seregard, Jan Tjeerd de Faber és Wagih Aclimandos elnöksége alatt. Tevékenységem legfőbb új eredménye a SOE Pilot Committee for Public Eye Health megalakítása volt 2016-ban, amelyet egészen mandátumom végéig vezettem. Ennek a bizottságnak a megalakítása nagy előrelépést jelentett; régi hagyományokon alapult, de új kezdeményezéseket vitt be a SOE életébe. A bizottság működését nagyban se­gítette az elnökök támogatása és aktív, személyes szerepvállalása, valamint az elnökségi tagok munkája, amelyek együttvéve nagyban növelték a szemészeti egészségügyi problémák és megoldások láthatóságát Európában, a SOE-ban, a Nemzeti Szemész Társaságokban, és azokon túl is.

Néhány fontosabb esemény és eredmény:

 • Európai Regionális Munkaértekezlet az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szemészeti Globális Akciótervéről (Universal Eye Health), amelyen részt vettek a SOE vezetői, a Nemzeti Szemorvostársaságok elnökei és képviselői, a WHO szemészeti programjának világkoordinátora, a Nemzetközi Szemészeti Tanács (International Council of Ophthalmology, ICO), valamint a Nemzetközi Vakságmegelőzési Ügynökség (International Agency for the Prevention of Blindness, IAPB) vezetői, 2015. június 9-én Bécsben, a SOE kongresszusához kapcsolódóan.
 • A SOE Pilot Committee on Public Eye Health megalapítása 2016 júniusában, a SOE Board belgrádi ülésén.
 • Adatgyűjtés Európa összes nemzeti szemészeti társaságától a vakság megelőzése és a látásrehabilitáció terén, országos szinten végzett munkáról és az elért eredményekről. A felmérést megelőző 5 évben 17 (58,6%) országban tett lépéseket a nemzeti szemészeti társaság a vakságmegelőzés és látásrehabilitáció területén. A leg­gyakoribb tevékenységek a következők voltak: érdekképviselet (24 akció 11 országban), médiakampányok (17 akció 11 országban), szemészeti szűrések (13 akció 7 országban), szakmai irányelvek kidolgozása (11 akció 7 országban) és adatgyűjtés (6 akció 4 országban). A nemzeti szemészeti társaságok 2017-ben 15 európai országban vettek részt a Látás Világnapjának megünneplésében.
 • Sikeres kampány a tűzijátékok által okozott szemsérülések megelőzésére, Jan Tjeerd de Faber SOE elnök kezdeményezésére 2017-ben. A kezdeményezést, többek között, az ICO, az American Academy of Ophthalmology (AAO) és az IAPB is támogatásáról biztosította.
 • Szimpózium a vakság megelőzéséről és a szem egészségéről európai szemszögből és a tűzijáték-balesetekről: Elkerülhető a vakság Európában? A VISION 2020 nézőpontja. World Ophthalmology Congress, 2018. június 19., Barcelona, Spanyolország (3. ábra).

  3. ábra: A SOE Pilot Committee for Public Eye Health és az IAPB Europe közös vezetőségi ülésén Jan Tjeerd de Faber SOE elnökkel (Barcelona, WOC kongresszus, 2018)
 • Világméretű online adatgyűjtés a SOE Firework Survey-ben.
 • SOE Public Eye Health szekcióülés tartása a SOE kongresszusán 2019-ben Nizzában, Franciaországban.
 • A SOE Pilot Committee on Public Eye Health és az IAPB Europe közös ülése a SOE kongresszusán, 2019. június 13-án, Nizzában. Az egyik fő téma a WHO World Report on Vision európai bevezetésének tervezése volt Hollandiában 2020-ra, amely a COVID-19-világjárvány miatt csak egy év késéssel és részlegesen valósult meg.
 • Vezércikk publikálása a vakságmegelőzésről: Németh J, Tóth G, Resnikoff S, Tjeerd de Faber J. Preventing blindness and visual impairment in Europe: What do we have to do? Editorials. Eur J Ophthalmol 2019; 29(2): 129–132. Open access: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1120672118819397
 • A SOE myopia guidance kidolgozása és publikálása: Németh J, Tapasztó B, Aclimandos WA, Kestelyn P, Jonas JB, De Faber JHN, Januleviciene I, Grzybowski A, Nagy ZZs, Pärssinen O, Guggenheim JA, Allen PM, Baraas RC, Saunders KJ, Flitcroft DI, Gray LS, Polling JR, Haarman AE, Tideman JWL, Wolffsohn JS, Wahl S, Mulder JA, Smirnova IY, Formenti M, Radhakrishnan H, Resnikoff S. Update and guidance on management of myopia. European Society of Ophthalmology in cooperation with International Myopia Institute. Eur J Ophthalmol OnlineFirst 2021 Mar 5., Print issue: 1 May, 2021; 31(3): 853–883. Open access: https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1120672121998960
 • Ezt az online ingyenesen elérhető myopiairányelvet a megjelenése óta eltelt tizenegy hónap alatt több mint 22 300-an tekintették meg, illetve töltötték le. Ez a nagy érdeklődés, a téma fontossága mellett, részben annak is köszönhető, hogy az online megjelenés után 3 nagyszabású nemzetközi ismeretterjesztő és érdekérvényesítő kampányt szerveztünk (International Myopia Institute – Brien Holden Vision Institute, 2021. Márc. 15.; SOE, 2021. Márc. 17.; IAPB, 2021. Márc. 23.), valamint 5 kongresszusi szimpóziumot tartottunk nagyszámú résztvevő előtt (Black See Ophthalmological Society, 2021. Szept. 24–26.; National Congress of Romanian Society of Ophthalmology 2021. Okt. 8–10.; Magyar Kontaktológiai Társaság kongresszusa, 2021. Okt. 7–8.; European Ophthalmological Society Myopia Webinar, 2021. Nov. 26.; European Academy of Orthokeratology and Myopia Control (EurOK) 2021. Dec. 2.). A SOE Myopia Webinar videofelvétele jelenleg is megtekinthető a SOE YouTube csatornáján: https://www.youtube.com/playlist?list=PLI5QqM-7qcZKtvhpTmpoRaOVdkW471oXF

Természetesen a fentieken kívül a nyolc év során részt vettem a SOE Board döntéseinek kialakításában, meghozatalában, valamint a SOE kongresszusok, SOE Webinars és egyéb programok, akciók tervezésében, előkészítésében (4–5. ábra). Ugyanakkor képviseltem a Magyar Szemorvostársaság érdekeit, pályáztunk a SOE kongresszus megtartására, valamint közvetítettem a SOE-információkat a hazai szemorvostársaság tagjai felé. Ennek egyik látványos megnyilvánulása volt a Magyar Szemorvostársaság kongresszusainak nyitó plenáris ülésein az évente megítélt és ünnepélyesen átadott SOE Lecture Díj és előadás (6. ábra).

4. ábra: Hozzászólás a SOE Board ülésén (Barcelona, 2017)
5. ábra: SOE Board ülésén (Nizza, 2019). Balról Milenko Stojkovic, jobbról Matteo Piovella
6. ábra: Szalai Eszter átveszi a SOE Lecture Díjat és a hozzá járó SOE kongresszusi vouchert a Magyar Szemorvostársaság ünnepi plenáris ülésén, Szegeden, 2019-ben

Végezetül, ezúton szeretném megköszönni a Magyar Szemorvostársaság elnökségének a bizalmát, valamint a vezetőség és a tagság munkámhoz nyújtott folyamatos támogatását.